O materiałach wykończeniowych i stylu - poznaj sztukaterię - Pilastry

O materiałach wykończeniowych i stylu - poznaj sztukaterię - Pilastry listwy przypodłogowe
…c na nasze Å›ciany czy elewacjÄ™ można mieć wrażenie, że sÄ… one podobna do wielu innych, które spotkać można na przykÅ‚ad w domu sÄ…siada. Jeżeli jednak chcemy, aby nasze lokum pozytywnie wyróżniaÅ‚o siÄ™, to zastanówmy siÄ™ nad tym, by zmontować wspaniaÅ‚Ä… i nadajÄ…cÄ… klasycznego piÄ™kna sztukateriÄ™. Nasza elewacja stanie siÄ™ zupeÅ‚nie innÄ… niż do tej pory! NaprawdÄ™ warto jest pójść w tÄ™ stronÄ™ i uczynić swój budynek mieszkalny czymÅ› zupeÅ‚ni innym niż do tej pory. Nie bójmy siÄ™ takich zmian i choć raz w życiu przekonajmy siÄ™, jak w Å‚atwy sposób można nadać dobrego wyglÄ…du naszym wnÄ™trzom. Ciekawostka - twardość drewnaTwardość drewna ? obok gÄ™stoÅ›ci jedna z cech charakteryzujÄ…ca materiaÅ‚ jakim jest drewno. OkreÅ›lanie twardoÅ›ci drewna w porównaniu z innymi materiaÅ‚ami jest trudne, ponieważ niejednorodna jest struktura drewna (drewno wczesne, drewno późne). Na wyniki pomiaru ma także wpÅ‚yw wilgotność drewna, a także rodzaj przekroju na którym dokonywany jest pomiar. Twardość poszczególnych gatunków porównywać możemy tylko w oparciu o wyniki otrzymane przy zastosowaniu tej samej metody pomiaru. Na poczÄ…tku XX w. rozpoczÄ™to próby nad okreÅ›leniem metody pomiaru, która dawaÅ‚aby porównywalne i powtarzalne wyniki. Pierwszym byÅ‚ Bugsen, którego metoda pomiaru polegaÅ‚a na wbijaniu w drewno igÅ‚y o okreÅ›lonej Å›rednicy na staÅ‚Ä… gÅ‚Ä™bokość 2 mm. SiÅ‚a potrzebna do tego byÅ‚a wartoÅ›ciÄ… okreÅ›lajÄ…cÄ… twardość drewna. Jednak ten rodzaj pomiaru dawaÅ‚ dość nierówne wyniki ze wzglÄ™du na niejednorodność drewna wczesnego i późnego. MetodÄ™ tÄ™ zastÄ…piono metodÄ… Janki, która polega na wciskaniu kulki stalowej o okreÅ›lonej Å›rednicy (11,284 mm) w próbkÄ™ drewna. Badanie wykonuje siÄ™ na specjalnej maszynie i trwa ok. 2 minut. Szybkość obciążania powinna wynosić 320 - 480 kG/min. Wynik wyrażony jest w kG/cm2 lub MPa. Dokonuje siÄ™ co najmniej 4 wciski na każdym przekroju, wiÄ™c jest możliwość uÅ›rednienia pomiarów. Metoda ta też nie jest idealna, ale jest obecnie najbardziej rozpowszechniona. NowszÄ… metodÄ…, która sprawdza siÄ™ lepiej np. w przypadku drewna iglastego, które ma niejednorodnÄ… strukturÄ™ jest metoda Brinella. Polega ona, podobnie jak w metodzie Janki, na wciskaniu kulki o Å›rednicy 10 mm w próbkÄ™ drewna, jednak mierzy siÄ™ nie siÅ‚Ä™ potrzebnÄ… do wciskania kulki, bo ta jest staÅ‚a, a Å›rednicÄ™ odciÅ›niÄ™tego wgniecenia. SiÅ‚Ä™ potrzebnÄ… do wciÅ›niÄ™cia kulki różnicuje siÄ™ w zależnoÅ›ci od gÄ™stoÅ›ci drewna. Np. dla drewna o maÅ‚ej gÄ™stoÅ›ci stosuje siÄ™ siÅ‚Ä™ 10 kG, dla bardzo zwartych 100 kG. Czas badania trwa ok. 1 minuty.ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Twardo%C5%9B%C4%87_drewnaZamontuj sztukateriÄ™ i zachwyć siÄ™ jej piÄ™knem Nasz dom nie musi być taki jak wszystkie inne w okolicy. To my sami możemy być architektami swoich wnÄ™trz, dlatego zadajmy o to, by byÅ‚y one niepowtarzalne. DziÄ™ki swoim pomysÅ‚om możemy osiÄ…gnąć naprawdÄ™ wiele, wiÄ™c zacznijmy je wprowadzać w życie. Już dziÅ› pomyÅ›lmy o tym, jak może wyglÄ…dać pokój, w którym teraz siedzimy. Czy jest on idealny? Czy nam odpowiada? A może coÅ› byÅ›my chcieli w nim zmienić? JeÅ›li nawet nie wiemy co, to posÅ‚uchajmy rad wielu projektantów wnÄ™trz, którzy czÄ™sto decydujÄ… siÄ™ na sztukateriÄ™ nie tylko elewacyjnÄ…, ale także wÅ‚aÅ›nie wewnÄ™trznÄ…. Może ona naprawdÄ™ mocno zmienić oblicze naszych przestrzeni. Dopasujmy zatem elementy i zmieÅ„my swoje otoczenie na lepsze nie za tydzieÅ„, czy dwa ? a dzisiaj.